« Terug naar mijn activiteitenseptember 2019 tot oktober 2020

Projectleider in het Sociaal Domein bij de gemeente Berkelland

Anita heeft voor de gemeente Berkelland op doortastende wijze richting gegeven aan de sturingsmaatregelen Jeugd en Wmo. Met een door haar opgehaalde uitvoeringsvisie is de basis gelegd voor versterkte casusregie door de sociale wijkteams en kortdurende hulpverlening. Dit heeft Anita met veel bestuurlijke sensibiliteit gerealiseerd en tegelijkertijd volop in verbinding met de sociale wijkteams. Ook als opdrachtgever is het aangenaam werken met Anita, nooit te beroerd om constructief-kritisch te reflecteren.

Roger Speck, concernopdrachtgever gemeente Berkelland
mijn activiteiten

Loading...