transformatie

'ieder het zijne geven"
"de klantenrelatie ​van de toekomst is digitaal én menselijk"
​​
"ieder het zijne geven"
Met de decentralisatie en het concept van beleid op maat is de wetgever overgestapt van 'gelijkheid' als dragend rechtsidee bij de invulling van sociale en maatschappelijke zorg, naar 'ieder het zijne geven.'
Als 'ieder het zijne geven' uitgangspunt is, behoeft toepassing van een voor ieder gelijke regeling rechtvaardiging; niet de afwijking daarvan.
Maar als 'ieder het zijne' moet krijgen op basis van een beoordeling van behoeften, mogelijkheden en omstandigheden, vergt dat een heel andere deskundigheid bij de uitvoerder. Die wordt dan van ambtenaar beroepsbeoefenaar, wiens deskundig oordeel in het individuele geval bepalend is. 
Citaten uit de toespraak van mr. J.P.H. Donner, vice-president van de Raad van State tijdens het Divosa Voorjaarscongres 2016 op 2 juni 2016 in De Doelen te Rotterdam.​
"de klantenrelatie van de toekomst is digitaal én menselijk"
Consumenten leven vandaag in een wereld van selfservice, automatisering, slim gebruik van data en proactieve customerservice.
Als we mensen inzetten, moet de focus op emotie liggen.
Succes zal komen door de digitale perfectie (de moderne operational excellence: sterk klantgericht en efficiënt) te koppelen aan menselijke emotie. Hoe sterker de emotionele relatie, hoe groter het succes.
Citaten uit Steven van Belleghem: When digital becomes human. Klantenrelaties in transformatie, uitgeverij Van Duuren, Management
 
Wanneer u werkzaam bent in het sociale domein en/of in de publieksdienstverlening krijgt u hoe dan ook te maken met deze ontwikkelingen. En deze ontwikkelingen hebben een grote impact op uw organisatie en alle mensen die daar werken. Op de vraag wat die impact precies is en wat u daardoor te doen staat is geen standaard antwoord te geven. Dat zullen we samen moeten ontdekken.
Ik kan u daarbij adviseren en ondersteunen.
 
 
Organisatie

Loading...